Пн-Пт 9:00-18:00

+38-(067)-43-45-090

0
0
0 грн

Договір публічної оферти

1.     Загальні положення.

1.1.Цей договір є договором публічної оферти (у відповідності до статей 663 та 641 Цивільного кодексу України). Його умови однакові для будь-якого користувача сайту незалежно від того чи є такий користувач фізичною особою, представником, який діє в інтересах юридичної особи, чи фізичною особою-підприємцем.

1.2.У випадку незгоди з умовами цього договору користувач повинен негайно припинити користування сайтом.

1.3.Продовжуючи користування сайтом користувач підтверджує, що він цілком та повністю ознайомлений і згоден з умовами його використання, а також, якщо користувач є фізичною особою – він досяг віку, необхідного для вчинення правочинів, зокрема для укладання договорів купівлі-продажу товару.

1.4.Використовуючи цей сайт користувач фізична особа також підтверджує надання згоди на збір, обробку та використання адміністратором сайту персональних даних користувача з метою виконання умов цього договору та вимог діючого законодавства, що регулює відповідні правовідносини. Також користувач підтверджує, що він повідомлений о правах, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору персональних даних, порядок їх обробки, використання та зберігання.

 

2.     Терміни, що використовуються у договорі.

2.1.Користувач сайту – будь-яка фізична особа, або представник юридичної особи, що у будь-який час мав доступ до сторінок сайту.

2.2.Продавець – юридична чи фізична особа-підприємець, що здійснює продаж товарів за допомогою цього сайту.

2.3.Покупець – Користувач сайту, дієздатна фізична особа, що досягла віку, необхідного для укладання договорів купівлі-продажу товарів, присутніх на сайті, що розмістила на сайті замовлення на купівлю товару з метою, що не пов’язана зі здійсненням підприємницької діяльності; юридична особа, від імені та в інтересах якої діяв її представник або фізична особа-підприємець.

2.4.Товар – розташований на цьому сайті перелік споживчих товарів, за якими вказана ціна, найменування та опис товару.

2.5.Замовлення – оформлена та направлена за допомогою сайту заявка Покупця на купівлю Товару на адресу Продавця.

2.6.Особистий кабінет – персональний розділ Покупця на цьому сайті.

 

3.     Предмет договору.

3.1. За цим договором Користувачу сайту надаються послуги з надання інформації про розміщені пропозиції купівлі-продажу Товарів та доступ до сервісу, що забезпечує можливість розміщення Замовлення Покупця.

 

4.     Порядок використання сайту.

4.1.Користувач сайту зобов’язується завантажувати та використовувати інформацію, розміщену на сайті, лише для власного використання. Користувач сайту не має права у будь-який спосіб змінювати інформацію, що розташована на сайті.

4.2.Підчас реєстрації та розміщення Замовлення Користувач сайту зобов’язується надавати точну та достовірну інформацію відносно себе в обсягах, визначених адміністрацією сайту.

 

5.     Обов’язки Користувача сайту.

5.1.Користувачу сайту забороняється використовувати будь-які технічні засоби, у тому числі, але не виключно будь-які програми, алгоритми та методи або їх еквівалентні ручні процеси для доступу з метою копіювання, відслідковування змін в інформації, розміщеної на цьому сайти або зміні інформації, розміщеної на цьому сайті.

5.2.Користувачу сайту забороняється вчиняти дії, які можуть порушити нормальне функціонування цього сайту.

5.3.Користувачу сайту забороняється вчиняти дії спрямовані на порушення безпеки цього сайту та мереж, що відносяться до цього сайту.

5.4.Користувач цього сайту не повинен вчинювати дії, спрямовані на спотворення інформації про його особистість або надання інформації про себе як представника юридичної особи без достатніх на то підстав.

 

6.     Права та обов’язки Покупця Товару.

6.1.Покупець повинен дотримуватися правил, встановлених у розділі 5 цієї угоди для Користувача сайту.

6.2.Покупець зобов’язаний не розміщувати замовлення за допомогою сервісів цього сайту без реальних намірів придбання Товару.

6.3.Покупець до розміщення замовлення зобов’язаний отримати всю необхідну йому інформацію про споживчі властивості Товару за допомогою сервісів цього сайту, а у випадку її недостатності у консультантів Продавця за телефоном.

6.4.Покупець підчас прийому Товару зобов’язаний провести його огляд та у випадку виявлення невідповідності Товару за якістю негайно повідомити про це Продавця або кур’єра. Претензії щодо недоліків товару, які можливо було виявити шляхом його зовнішнього огляду підчас приймання, та про які негайно не заявлено Покупцем Продавцем товару не приймаються.

6.5.Покупець зобов’язаний здійснити розрахунок за поставлений товар в порядку, визначеному підчас розміщення замовлення.

6.6.У випадку доставки замовлення за допомогою кур’єрських служб, Покупець зобов’язаний отримати замовлення від кур’єрської служби у термін, визначений підчас оформлення замовлення, або становлений відповідною службою доставки.

6.7.Покупець має право вимагати повернення грошових коштів, сплачених на користь Продавця у випадку неотримання товару з причин, що не залежали від Покупця.

6.8.Покупець має право вносити зміни в Замовлення до його оплати або до моменту передачі Замовлення для доставки у залежності від того, яка з подій настала раніше у відповідності до умов Замовлення.

6.9.До отримання Замовлення відмовити від його отримання компенсувавши Продавцю вартість витрат з доставки.

 

7.     Порядок оформлення Замовлення.

7.1.Оформити замовлення на купівлю Товару можуть як зареєстровані Користувачі сайту, так і Користувачі, що не здійснювали реєстрацію.

7.2.Покупець може здійснити оформлення замовлення як самостійно, шляхом додавання товарів у віртуальну корзину, так і за номером телефону, вказаним на сайті.

 

8.     Ціна товару та порядок розрахунків.

8.1.Вартість Замовлення включає вартість усіх номенклатурних одиниць, розміщених у замовленні помножених на кількість одиниць товару кожної номенклатури. У випадках, обумовлених умовами доставки замовлення, до вартості товару може бути додана вартість послуг з доставки товару.

8.2.Підчас розміщення Замовлення покупець самостійно вибирає зручних для нього спосіб розрахунків з тих, що запропоновані на цьому сайти, або надані консультантом за телефоном.

8.3.Оплата Товару та послуг з доставки здійснюється у національній валюті України.

8.4.Вартість товару, що вказана на сайті, може бути змінена Продавцем товару в односторонньому порядку. При цьому вартість товару що до якого до Покупця надійшло підтвердження Замовлення зміні не підлягає.

8.5.До моменту зарахування коштів Покупця на рахунок Продавця товар не резервується. Продавець товару не гарантує наявність та/або доступність Товару в момент оформлення Замовлення внаслідок чого можуть подовжуватися строки обробки Замовлення або у розміщенні замовлення може бути відмовлено.

 

9.     Повернення товару.

9.1.Товар, придбаний за допомогою сервісів цього сайту, може бути повернений Продавцю в порядку, визначеному діючим законодавством України.

9.2.Повернення товару неналежної якості проводиться за рахунок Продавця.

9.3.У випадку повернення товару належної якості Покупцю повертаються кошти у розмірі вартості товару на дату придбання за вирахуванням витрат пов’язаних з доставкою товару.

 

10.     Права та обов’язки Продавця.

10.1.Продавець зобов’язується надавати Покупцю достовірну інформацію про Товар, його ціну, а також про умови доставки товару.

10.2.Продавець зобов’язується поставити Товар у відповідності до умов Замовлення.

10.3.Продавець має право в односторонньому порядку анулювати замовлення Покупця у випадку:

  - неотримання Товару Покупцем в порядку та строки, встановлені у замовленні;

  - якщо до відправлення Товару на адресу Покупця сталися зміни в умовах Поставки і Продавець з причин, що від нього не залежать, не зміг зв’язатися з Покупцем для узгодження таких змін.

 

11.     Інші умови.

11.1.Цей договір укладений на території України та регулюється законодавством України.

11.2.Усі спори, що можуть виникнути з цього договору будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів, а у випадку неможливості такого вирішення будуть передані на розгляд суду у встановленому законодавством України порядку.

11.3.Адміністрація сайту має право вносити зміни до умов цього договору в односторонньому порядку. Зміни вступають в силу після їх розміщення на цьому сайті.

img